Opublikowano: 2017-10-16

Dyrektor archiwum powołany do ogólnopolskich gremiów archiwalnych


Na mocy zarządzenia Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dyrektor AAG został powołany 11 X br. do grupy roboczej do spraw archiwów prowadzonych przez osoby prawne Kościoła Katolickiego.

Ks. Michał Sołomieniuk od czerwca br. jest też konsultorem Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przy Konferencji Episkopatu Polski.