Opublikowano: 2017-11-16

Prezentacja znaczków z inicjałami z "Mszału Olbrachtowego"


Dnia 16 listopada w sali konferencyjnej naszego muzeum odbyła się uroczysta prezentacja znaczków pocztowych, przygotowanych przez Pocztę Polską i Archidiecezję Gnieźnieńską na nadchodzące Boże Narodzenie. W znaczkach wykorzystano trzy inicjały figuralne z rękopiśmiennego Mszału fundacji króla Jana Olbrachta z roku 1500. Mszał jest przechowywany w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie. Na poszczególnych znaczkach widnieje: Madonna z Dzieciątkiem, Pokłon Trzech Króli i Zwiastowanie anielskie.

W uroczystości wziął udział m. in . ksiądz prymas Wojciech Polak oraz Magdalena Pacuła, dyrektor biura zarządu Poczty Polskiej. Kontekst historyczny fundacji zaprezentował dyrektor archiwum, ks. Michał Sołomieniuk. Trzeba podkreślić, że wielki wkład w przygotowanie projektu wniósł zastępca dyrektora archiwum, ks. Łukasz Krucki.