Opublikowano: 2018-09-07

Dofinansowanie prac konserwatorskich ze środków Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych


Archidiecezja Gnieźnieńska i Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych podpisały 14 sierpnia br. umowę o dofinansowanie prac konserwatorskich przy tzw. „skarbie z katedry”. Jest to zbiór obiegowych dokumentów sądu kościelnego w Gnieźnie, datowany na okres od końca wieku XIV do lat 30-tych wieku XVI a odnaleziony w 2015 roku. Umowa dotyczy prac nad 155 obiektami.

Oferta Archidiecezji Gnieźnieńskiej została pozytywnie oceniona w ramach konkursu „Wspieranie działań archiwalnych 2018. Nabór II”. Cały projekt zostanie przeprowadzony przez firmę „Verso” – Pracownię Konserwacji Zabytków z Gniezna do końca tego roku. Przypomnijmy, że w zeszłym roku, dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przeprowadziliśmy konserwację 345 dokumentów ze „skarbu z katedry”.