Opublikowano: 2018-12-20

Projekt Manuscripta.pl w Gnieźnie


Badacze, realizujący projekt grantowy "Manuscripta.pl", pracowali w dniach 17-20 grudnia nad średniowiecznymi rękopisami z naszej biblioteki.

Celem projektu, którego realizacją kieruje dr hab. Jacek Soszyński prof. PAN, jest utworzenie kompletnego internetowego inwentarza przechowywanych w Polsce rękopisów średniowiecznych. Jako datę graniczną przyjęto rok 1530. Inwentarz pozwoli z jednej strony zaprezentować światu naukowemu polskie zbiory a z drugiej jest okazją do korekty już istniejących katalogów. Te bowiem, które były pisane kilkadziesiąt lat temu, często powielają niewłaściwe tytuły ksiąg, nadawane w XVIII czy XIX wieku.