Opublikowano: 2019-04-30

Wystawa fotograficzna "Skarbiec kultury polskiej" w Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej


Wystawa wielkoformatowych fotografii rękopisów z Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie została udostępniona w Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Autorem zdjęć jest Marek Chełminiak.

Zdjęcia, dobrane przez dyrektora archiwum, przestawiają najcenniejsze księgi rękopiśmienne od XI do XVI wieku oraz jeden dokument: Złotą Bullę Języka Polskiego z 1136 roku. Plansze zostały umieszczone na piętrze muzeum.