Opublikowano: 2019-09-04

Ułatwienie dla badaczy dziejów parafialnych


Na naszej stronie internetowej, w zakładce "Katalog on line", pojawił się plik pdf, zawierający zestawienie oznaczeń poszczególnych zespołów Archiwów Parafialnych (AP) z odpowiednimi oznaczeniami w Archiwum Kurii Metropolitalnej (AKM II). Umożliwi to szybszą orientację w dwu rodzajach materiałów archiwalnych, odnoszących się do dziejów parafii.

W poszczególnych zespołach Archiwów Parafialnych znajdują się materiały, wytworzone przez same parafie, zaś w zespole Archiwum Kurii Metropolitalnej, w serii II, znajdują się materiały na temat parafii, wytworzone w Kurii (lub wcześniej w Konsystorzu Generalnym Gnieźnieńskim). Mamy nadzieję, że powyższe zestawienie pomoże badaczom w sprawniejszym odnajdywaniu interesujących ich archiwaliów.