Opublikowano: 2020-03-26

Nadal pracujemy przy "drzwiach zamkniętych"


W związku ze stanem epidemii przedłużamy do Poniedziałku Wielkanocnego (13 kwietnia) włącznie dotychczasowy tryb pracy archiwum, to jest nie przyjmujemy badaczy i nie obsługujemy petentów na miejscu, natomiast jesteśmy dostępni telefonicznie, na bieżąco prowadzimy korespondencję, rozpatrujemy prośby o kwerendy lub wykonanie kopii cyfrowych z akt.

Do momentu podania przez władze państwowe daty zniesienia ograniczeń w gromadzeniu się i przemieszczaniu nie będziemy prowadzić też rezerwacji miejsc w czytelni na czas późniejszy. Prosimy o zrozumienie i zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego.