Opublikowano: 2020-05-28

Ponowne otwarcie pracowni naukowej


Z dniem 2 czerwca ponownie zapraszamy kwerendzistów: genealogów i naukowców do korzystania z naszego zasobu. Pracownia naukowa będzie czynna we wtorki od godz. 9.00 do 15.00, w środy, czwartki i piątki w godz. od 9.00 do 14.00. Ze względu na to, że w czerwcu planujemy tygodniową przerwę techniczną, zapisy przyjmujemy wyłącznie na dni od 2 do 5 czerwca. W przyszłym tygodniu będziemy przyjmować zapisy na kolejne dni. Przyjmujemy maksymalnie cztery osoby jednocześnie.

Wszystkich kwerendzistów obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa: (1) należy zdezynfekować ręce przy wejściu do archiwum; (2) kwerendzista musi nosić maseczkę ochronną na twarzy i rękawiczki jednorazowe (archiwum ich nie zapewnia, należy przynieść własne); (3) nie jest dostępne miejsce do spożywania posiłków; (4) nie przewiduje się przebywania w archiwum osób towarzyszących; (5) pomoc pracowników w obsłudze komputera i zasobów cyfrowych będzie ograniczona do minimum; (6) ko końca czerwca nie udostępniamy oryginalnych dyplomów – udostępniamy wyłącznie kopie cyfrowe już zdigitalizowanych jednostek.