Opublikowano: 2020-11-12

Zakończył się kolejny etap konserwacji archiwaliów sądowych z XV-XVI wieku


Latem tego roku Archidiecezja Gnieźnieńska otrzymała dofinansowanie z naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych na realizację projektu konserwatorskiego, dotyczącego cennych archiwaliów z Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie. Projekt właśnie się zakończył i pięćdziesiąt kolejnych dokumentów odzyskało swe piękno.

W roku 2015 znaleziono w katedrze gnieźnieńskiej dokumenty sądu kościelnego, datowane na okres od końca wieku XIV do lat trzydziestych wieku XVI. Podarte i pomięte, obiegowe dokumenty sądowe, przetrwały jako element budulca w sklepieniach naw bocznych katedry do lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. W trakcie trwających wówczas remontów i prac budowlanych zostały wydobyte i odłożone na bok. Jest to około dwa tysiące jednostek, zachowanych w całości lub w większych fragmentach, do tego dochodzi bardzo dużo fragmentów o niewielkich rozmiarach. Ponownie odkryte pięć lat temu są systematycznie opisywane i poddawane konserwacji. Tegoroczny projekt pod nazwą „Trzeci etap konserwacji archiwaliów sądowych z Gniezna z okresu od XV do XVI wieku” został zrealizowany w ramach programu „Wspieranie działań archiwalnych 2020”, prowadzonego i finansowanego przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Opiewa on na kwotę 39 360 zł, przy czym wkład własny, o który postarało się Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, wynosi 4 000 zł. Warto dodać, że Archiwum Archidiecezjalne postarało się już w ubiegłych latach o konserwację pięciuset jeden jednostek z tego zbioru, pozyskując dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2017) i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (2018). Całość prac konserwatorskich przeprowadziła gnieźnianka, pani Marzena Szczerkowska, dyplomowany konserwator zabytków z papieru i skóry. Dokumenty zostały umieszczone w opakowaniach ochronnych i przeniesione do magazynu, zaś ich kopie cyfrowe trafiły do wewnętrznej bazy danych archiwum. Kiedy archiwum zostanie ponownie otwarte, badacze będą mogli przeglądać w wersji cyfrowej, w czytelni, już pięćset pięćdziesiąt jeden dokumentów z tego zbioru.