Opublikowano: 2021-03-18

Korespondencja e-mail


W końca marca prosimy kierować wszystkie e-maile, dotyczące archiwaliów, na adres: metryki@archidiecezja.pl. Z kolei zapytania, dotyczące starodruków i inkunabułów, prosimy nadal kierować na adres: libri@archidiecezja.pl.

Prosimy jednocześnie NIE kierować do końca marca e-mili na adres: archiwum@archidiecezja.pl