Opublikowano: 2021-05-26

Dofinansowanie projektu konserwatorskiego


Z radością informujemy, że Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych przyznał dofinansowanie dla naszego projektu konserwatorskiego pn. "Czwarty etap konserwacji archiwaliów sądowych z Gniezna z okresu od XV do XVI wieku". Dofinansowanie w wysokości 38 720 zł zostało przyznane w konkursie ofert "Wspieranie Działań Archiwalnych 2021". Dodatkowo wkład własny wynosi 5 000 zł, zatem całość projektu opiewa na 42 720 zł.

W latach 2017-2020 poddaliśmy konserwacji 551 dokumentów, w obecnym projekcie planujemy zająć się pięćdziesięcioma kolejnymi. Nasze dokumenty były ukryte w katedrze gnieźnieńskiej od lat trzydziestych szesnastego wieku...