Nasz kanał na YouTube

Opublikowano: 2022-12-17

Sesja niemal jubileuszowa


5 grudnia odbyła się IX Sesja Mecenatu Skarbów Słowa, która można nazwać niemal jubileuszową. Oto bowiem 10 lat temu miała miejsce pierwsza sesja. Tym razem gościliśmy prelegentów ze Szczecina, Wrocławia, Torunia i Poznania. Podczas sesji ksiądz prymas uhonorował nowego Mecenasa Skarbów Słowa, ks. Natana Korsak-Kędzierskiego z Wrocławia oraz Miłośników Skarbów Słowa: Wielkopolską Izbę Gospodarczą, ks. dr. hab. Jana Grzeszczaka z diecezji kaliskiej i państwo Monikę i Karola Sikorskich, prawników z Gniezna. Archidiecezja Gnieźnieńska podpisała tez porozumienie o wspópłracy ze wspomnianą Izbą.

Konserwator zabytków pani Marzena Szczerkowska poinformowała o dokonanych w tym roku pracach konserwatorskich. Trzej akademicy zaprezentowali nowe projekty badawcze, których realizacja wiąże się z kwerendą w gnieźnieńskim archiwum, zaś trzej młodzi badacze zaznajomili uczestników sesji z postaciami i spuścizną bp. Wincentego Urbana i ks. Leona Formanowicza oraz z problematyką badań archiwalnych przy konserwacji organów.