Opublikowano: 2023-01-02

Inwentarz akt seminarium duchownego w Gnieźnie - publikacja


W zeszłym miesiącu ukazał się 119 tom półrocznika naukowego"Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne", a w nim artykuł ks. Łukasza Kruckiego i p. Justyny Mizerki pt. "Inwentarz zespołu „Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie” z zasobu Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie".

Inwentarz obejmuje 376 jednostek, które odnoszą się do dokumentacji wytworzonej po 1718 roku. Nie zachowały się bowiem wcześniejsze dokumenty wytwarzane przez kancelarię seminaryjną. Inwentarz uwzględnia archiwalia, z których można wyodrębnić następujące tematyczne grupy aktowe: wychowankowie; regulaminy i programy nauczania; biblioteka; dochody i rozchody; kontrakty i rachunki; majątek Braciszewo; inwentarze; korespondencja; konwikt arcybiskupi; seminarium zagraniczne; rekolekcje kapłańskie; akta budowlane.