Opublikowano: 2021-11-22

VIII Sesja Mecenatu Skarbów Słowa


22 listopada miała miejsce, po półtorarocznej przerwie, ósma już Sesja Mecenatu Skarbów Słowa. Nowymi Mecenasami zostali: Elżbieta i Jerzy Rosikoniowie z Izabelina (wydawnictwo Rosikon Press) oraz Kosciuszko Heritage Inc – organizacja polonijna z Australii; Miłośnikami Skarbów Słowa: Mirosław Dobes z Hamburga, Henryk Hejducki z Miejskiej Górki i ks. Mariusz Wieczorkiewicz ze Słupcy.

Zebrani goście mieli okazję wysłuchać sprawozdania z projektu konserwatorskiego pn. „Czwarty etap konserwacji archiwaliów sądowych z Gniezna z okresu od XV do XVI wieku”, zrealizowanego przez p. Marzenę Szczerkowską a dofinansowanego przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych i podsumowania dwóch projektów inwentaryzacyjnych Biblioteki Katedralnej pod kierunkiem prof. UAM dr. hab. Piotra Pokory. Ponadto dr Radosław Franczak zaprezentował inkunabuły z klasztoru w Lubiniu w gnieźnieńskim zasobie a dyrektor archiwum przedstawił dokumenty pergaminowe z włoskiej Fawencji (XVI-XVIII w.).