Nasz kanał na YouTube

Zasób podręcznej biblioteki naukowej obejmuje ponad 8 000 rekordów (stan na czerwiec 2022 r.) i jest podzielony na:

  1. właściwą bibliotekę podręczną z książkami naukowymi i broszurami,
  2. zbiór maszynopisów,
  3. nadbitki artykułów i
  4. elenchy, czyli schematyzmy diecezjalne i zakonne.
Ponadto w zasobie znajduje się księgozbiór czytelni i czasopisma, zasadniczo nie wprowadzone jeszcze do niniejszej wyszukiwarki.

Główne obszary tematyczne: historia Kościoła, historia powszechna, historia Polski, historia sztuki, nauki pomocnicze historii, bibliologia, regionalistyka.

Zasady korzystania: na miejscu w czytelni, w dniach i godzinach jej funkcjonowania. Nie prowadzimy wypożyczalni. Nie udostępniamy prac dyplomowych i dokumentacji konserwatorskiej.W pasek wyszukiwarki proszę wpisać nazwisko autora (redaktora) poszukiwanej publikacji lub pierwsze trzy słowa jej tytułu.
Uwagi: słowo kluczowe musi składać się z min. 4 znaków * zapytanie może zawierać maksymalnie 4 słowa kluczowe


Wpisz szukane słowo - minimum 4 znaki.