Konserwacja archiwaliów sądowych

 

W roku 2017 Archidiecezja Gnieźnieńska zrealizowała poprzez Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie projekt pn. "Konserwacja archiwaliów sądowych (XIV-XVI w.) z katedry gnieźnieńskiej".

Poddaliśmy konserwacji 345 papierowych dokumentów sądu kościelnego (konsystorskiego) w Gnieźnie, datowanych od końca wieku XIV do lat 30-tych wieku XVI. Niektóre z uratowanych dokumentów można było obejrzeć podczas wystawy czasowej. Obecnie dokumenty po konserwacji są umieszczone w magazynach Archiwum Archidiecezjalnego.

 

Prace zostały dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w programach rocznych Ministra, w priorytecie "Wspieranie działań muzealnych".

 

Całkowity koszt zadania wyniósł 123 138,99 zł

Kwota dofinansowania ze strony MKiDN wyniosła 92 000 zł

Wkład własny Archidiecezji Gnieźnieńskiej wyniósł 31 138,99 zł