kt fundacyjny klasztoru cystersów w Łeknie (1153 r.) został wpisany na Listę Krajową Programu UNESCO „Pamięć świata”. Dokument ten, zwany od imienia wystawcy „dokumentem Zbiluta”, zachował się w dwu oryginałach, przechowywanych w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie i Archiwum Państwowym w Poznaniu. 4 listopada 2016 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów wpisu. Certyfikaty wręczył dr Wojciech Woźniak, naczelny dyrektor Archiwów Państwowych.

 

Rycerz Zbilut w imię „świętej wymiany” ofiarował część swych dóbr na pobudowanie i uposażenie pierwszego na ziemiach polskich klasztoru cystersów prosząc Boga o udzielenie sobie w zamian dóbr wiecznych w niebie. Dokument, który ten fakt potwierdza, zachował się w jednym egzemplarzu z pieczęcią (Poznań) i jednym bez pieczęci (Gniezno). Nadto Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie posiada kopię młodszą o kilkadziesiąt lat, zwaną „egzemplarzem gnieźnieńskim II”. Warto dodać, że klasztor w Łeknie istniał do końca XIV wieku, po czym został przeniesiony do Wągrowca. Dzięki cystersom dokonał się skok cywilizacyjny na naszych ziemiach, bowiem zakonnicy ci byli nosicielami zarówno wysokiej kultury umysłowej jak i rolniczej.

 

W obecnej, drugiej edycji Listy Krajowej, uhonorowano w sumie jedenaście zabytkowych dokumentów, rękopisów, starodruków i kolekcji. Z Wielkopolski trafił na listę również zespół dokumentów, dotyczących sporu prawnego o Morskie Oko, zakończonego pomyślnie dla strony polskiej w 1902 roku. Zbiór ten przechowuje Biblioteka Kórnicka PAN. Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie w pierwszej edycji Listy Krajowej dwa lata temu wystarało się o wpis do programu „Pamięć Świata” Złotego Kodeksu gnieźnieńskiego z XI wieku.