Archiwum Państwowe w Poznaniu ul. 23 Lutego 41/43
60-967 Poznań, skr. poczt. 546
tel.: 61 852 46 01
e-mail: archiwum@poznan.ap.gov.pl
www.poznan.ap.gov.pl

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Oddział w Gnieźnie
ul. Jana III Sobieskiego 20
62-200 Gniezno
tel.: 61 426 18 17

Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu ul. Ks. Ignacego Posadzego 2
61-108 Poznań
tel.: 61 810 15 19
e-mail: sekretariat@aap.poznan.pl
www.aap.poznan.pl

Archiwum Diecezjalne we Włocławku ul. Gdańska 2/4
87-800 Włocławek
tel.: 54 231 11 12
e-mail: archiwum@diecezja.wloclawek.pl

Archiwum Główne Akt Dawnych ul. Długa 7
00-263 Warszawa
tel.: 22 831 54 91
e-mail: sekretariat@agad.gov.pl
www.agad.archiwa.gov.pl

Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne
"Gniazdo"
Mnichowo 64 b
62-200 Gniezno
tel.: 603 694 237 (Prezes)
www.wtg-gniazdo.org

Biblioteka Prowincjalna
Ojców Franciszkanów
ul. Franciszkańska 12
62-200 Gniezno
e-mail: zjoskowski@franciszkanie.pl
www.library.franciszkanie.pl