biory archiwalne (po upływie 30 lat od chwili ich wytworzenia) są udostępniane wyłącznie w pracowni naukowej.

 

Z materiałów można korzystać we własnym imieniu po uprzednim okazaniu dowodu tożsamości lub w charakterze upoważnionych pełnomocników osób lub instytucji. Użytkownicy mają do dyspozycji dostępne pomoce archiwalne.

 

Czytelnia naukowa jest czynna we wtorki od 9.00 do 16.00 oraz od środy do piątku od 9.00 do 14.00.

 

Czytelnia jest nieczynna 2 lutego; w Wielki Czwartek i Wielki Piątek; około miesiąca w okresie letnim; 8 grudnia, 24 grudnia i 31 grudnia. O ewentualnych zmianach informujemy każdorazowo w dziale „Aktualności”. Miejsce w czytelni należy rezerwować telefonicznie.

 

Korzystanie z zasobu archiwum możliwe jest po wypełnieniu formularza kwerendy. Aby skorzystać z zasobów Archiwum w celach naukowych należy przedstawić pismo polecające z uczelni lub instytucji naukowej. Udostępnianie dyplomów, rękopisów, starodruków, muzykaliów jest możliwe po złożeniu prośby drogą elektroniczną. Prośby należy składać na tydzień dni przed planowaną wizytą w Archiwum pod adresem: archiwum@archidiecezja.pl. Sugerujemy, by po wysłaniu prośby powiadomić o tym fakcie dyżurnego pracownika Informacji Naukowej Archiwum. W przypadku zespołu Archiwum Prymasa Polski (kard. Hlonda) można korzystać bez ograniczeń tylko z jednostek już zdigitalizowanych. Dostęp do oryginalnych archiwaliów z tego zespołu jest ograniczony.

 

Archiwum udostępnia w pracowni naukowej księgi metrykalne w formie cyfrowej. Wyłączone z udostępniania są księgi chrztów młodsze, niż stuletnie. Trwa proces digitalizacji akt z różnych zespołów, stąd nieustannie narasta liczba jednostek (innych, niż metrykalia), udostępnianych w pracowni naukowej w wersji cyfrowej. Archiwalia oryginalne prowadzane są z magazynu do pracowni naukowej o godzinie 9.30 i 12.30. Archiwum nie wykonuje kserokopii z dokumentów rękopiśmiennych, przyjmuje natomiast zlecenia na wykonanie niedużej liczby zdjęć z badanych akt. Archiwum zastrzega sobie możliwość niewyrażenia zgody na fotografowanie konkretnych akt. Przed skorzystaniem z czytelni proszę się zapoznać z regulaminem:

» Regulamin użytkownika czytelni naukowej PDF

 

Badania genealogiczne

 

  1. Do celów prywatnych: na podstawie umowy z Archiwum zlecenia przyjmuje firma "Past&Future" z Gniezna. Firma wykonuje także badania w innych Archiwach kościelnych i państwowych. Kontakt do "Past&Future":
    • pod numerem tel. +48 669 893 149,
    • drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail: sebblo@wp.pl; strona internetowa: Past&Future
  2. Do celów cywilno-prawnych: przesyłając widniejący niżej formularz do Archiwum na adres metryki@archidiecezja.pl.

 

Do pobrania:
» Formularz kwerendy genealogicznej DOC
» WZÓR poprawnie wypełnionego formularza PDF 

 

Rodzinne spotkania z księgami:
Dla grup rodzinnych (do 5 osób) istnieje możliwość zorganizowania osobnego spotkania z księgami metrykalnymi, w których zawarte są dane o przodkach danej rodziny. Bliższych informacji udziela Dyrektor.