Nasz kanał na YouTube

rchiwum Archidiecezjalne posiada osobny zbiór dokumentów pergaminowych i papierowych liczący ponad 1600 dokumentów.

 

Proweniencyjnie stanowi on dwie oddzielne grupy: bardzo liczną gnieźnieńską i znacznie mniejszą trzemeszeńską. Po wojnie zbiór ten został włączony do Archiwum Archidiecezjalnego, lecz ze znacznymi ubytkami, obejmującymi głównie najstarsze dyplomy klasztoru trzemeszeńskiego. Każda jednostka - dokument - posiada własną sygnaturę w obrębie poszczególnych grup.

Chronologicznie dokumenty te pochodzą z okresu od początku XII do XX w. Niemal wszystkie odnoszą się do terenu Wielkopolski.