Opublikowano: 2023-05-05

Zajęcia kleryków PWSD z historii Kościoła


Dnia 29 kwietnia klerycy Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie odbyli u nas zajęcia z historii Kościoła. Wykładowca, ks. dr Łukasz Krucki, będący jednocześnie zastępca dyrektora archiwum, zaprezentował alumnom nasze najcenniejsze zabytki.

Zajęcia te maja dać gnieźnieńskim klerykom nie tylko wiedzę o dawnych dokumentach i książkach rękopiśmiennych, ale i ugruntować w nich związek z samym Gnieznem - pierwszą stolicą Polski, siedzibą prymasowską i miastem św. Wojciecha.