Opublikowano: 2023-05-11

Wydano gnieźnieńską księgę sądową z XV wieku


Biblioteka naukowa Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie wzbogaciła się o wyjątkową publikację: wydanie naukowe średniowiecznej księgi, przechowywanej w zasobie tegoż archiwum. Autorem liczącej 608 stron publikacji jest dr Adam Kozak z Poznania, obecnie pracownik Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN.

Przedmiotem publikacji jest „Księga sądowa gnieźnieńskich wikariuszy generalnych Sędka z Czechla i Jana z Brzóstkowa (1449-1452, 1455)”. Zawiera ona protokoły spraw sądowych, rozstrzyganych przez sędziów kościelnych archidiecezji gnieźnieńskiej. Zakres tematyczny spraw sądowych obejmuje m. in. kwestie dyscyplinarne kleru, spory małżeńskie, podejrzenia o herezje itd. Książka pana Kozaka jest dwujęzyczna, tj. zapiski łacińskie zawierają polskie streszczenia, dzięki czemu z pracy mogą skorzystać wszyscy zainteresowani historią życia codziennego archidiecezji gnieźnieńskiej w połowie XV wieku. Jest to pierwsza od niemalże stu lat pełna edycja księgi sądowej trybunału duchownego w Polsce. Wydawcami właśnie wydanej książki są Polskie Towarzystwo Historyczne i Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Egzemplarz publikacji jest dostępny w Gnieźnie w czytelni naukowej Archiwum Archidiecezjalnego. Archiwum to posiada około setki podobnych ksiąg sądowych z okresu późnego średniowiecza, zachęcamy zatem badaczy historii do pracy naukowej na naszych źródłach.