Nasz kanał na YouTube

Opublikowano: 2023-10-10

Pierwsza lekcja łaciny postulantów franciszkańskich


Piętnastu postulantów Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych z Gniezna odbyło swą pierwszą lekcję języka łacińskiego w siedzibie naszego archiwum. Braciom franciszkanom pokazaliśmy zarówno cenne zabytki średniowieczne, jak i pisane po łacinie dawne księgi chrztów. W ten sposób postulanci rozpoczęli swą przygodę z nauką języka Kościoła.

Podobne spotkania są możliwe również dla niewielkich grup studenckich i uczniów licealnych wraz z opiekunami.